Comisiile pentru politică externă din Senat și Camera Deputaților l-au audiat miercuri, 19 februarie a.c., pe dl Radu Ioanid pentru acreditarea în calitate de Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statul Israel.
Discuțiile au fost conduse de către mine, care am salutat numirea dlui Profesor Radu Ioanid în calitate de Ambasador al României în Statul Israel, subliniid relațiile istorice și strategice extrem de strânse dintre cele două țări, precum și momentul actual de inflexiune din Orientul Mijlociu, reiterând interesul României cu privire la menținerea securității și a unui
climat de pace în regiune.
Dl Radu Ioanid a prezentat câteva dintre principalele obiective ale mandatului de ambasador, făcând referire, în primă instanță, la necesitatea reconfirmării caracterului special al relațiilor bilaterale dintre România și Statul Israel, atât din punct de vedere al componentelor strategice, cât şi prin intensificarea dialogului la nivel politic și diplomatic, România putând fi privită ca un exemplu, la nivel european, în materie de legislație care vizează combaterea antisemitismului și comemorarea Holocaustului. Totodată, a punctat necesitatea pregătirii celei de-a treia reuniuni interguvernamentale România-Statul Israel şi continuarea proiectelor stabilite la nivel înalt în domeniile politico-diplomatic, economic şi sectorial. Alte obiective asumate de dl Radu Ioanid au vizat: dinamizarea relațiilor existente la nivelul Executivelor celor două țări prin organizarea de ședințe comune periodice, o mai intensă promovare a companiilor şi
produselor româneşti pe piaţa israeliană, atragerea de noi investiţii israeliene în ţara noastră, în special în domeniile energiei, energiei neconvenţionale, IT, comunicaţii, infrastructură, industrie alimentară, etc, necesitatea implementării parteneriatului România-Statul Israel în domeniul noilor tehnologii și a activării Comisiei mixte de cooperare economice şi tehnice, combaterea discriminării şi a antisemitismului, continuarea proiectului de capacitare şi de mai bună înţelegere a comunităţii originare din România aflate în Statul Israel.

Printre subiectele abordate de membrii celor două Comisii în cadrul dialogului avut cu dl. Radu Ioanid s-au numărat: necesitatea dinamizării dialogului parlamentar România-Statul Israel, aprecierea modalității relansării rolului concret al României în procesul de pace din Orientul
Mijlociu, importanța finalizării muzeului comunității evreilor originari din România de la Rosh Pina, necesitatea potențării turismului israelian în România, analiza oportunității stabilirii unui grup de lucru în cadrul Ambasadei care să urmărească restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de
cult evreiești din România ajunse într-o fază avansată de degradare, importanța încheierii, la nivel guvernamental, a unui acord de cooperare în domeniul cercetării, între România și Statul Israel, experiența israeliană de succes în materie de programe de tip start-up.